ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМОЮ «FLOMBU.COM»

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЛАТФОРМУ

Платформа «Flombu.com» (веб-сайт, далі – «платформа», «платформа «Flombu.com», «Flombu.com») – надає Користувачам послуги з використання платформи в цілях:

 • розміщення відомостей інформативного характеру у сфері нерухомості,
 • ознайомлення з пропозиціями, розміщеними на Платформі,
 • подальшого здійснення купівлі, продажу або оренди житла та нежитлових приміщень та оплати відповідних послуг;
 • надання послуг із розміщення реклами;
 • розміщення іншої інформації (правового, економічного, соціального та іншого характеру) у сфері нерухомості.

Платформа не може використовуватися в інших цілях.

«Flombu.com» не є надавачем та не забезпечує надання будь-яких послуг щодо оренди, купівлі або продажу об’єктів нерухомості. «Flombu.com» не є учасником будь-яких договірних відносин, що виникають між Користувачами та не виступає в ролі брокера чи агента Користувачів. Користувачі укладають відповідні договори виключно між собою за сприяння платформи. Кожен Користувач діє виключно від свого імені і в своїх інтересах, а не від імені та в інтересах «Flombu.com». Під нерухомістю (нерухоме майно, нерухомі речі тощо) у цих Правилах розуміються земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (будинки, споруди, квартири, нежитлові приміщення, паркомісця, окремі кімнати, частини вказаних об’єктів нерухомості тощо).

«Flombu.com» не контролює та не гарантує:

 • існування, якість, безпеку чи законність послуг, що пропонуються та надаються на цій онлайн-платформі,
 • повноту, правдивість та точність розміщеної на платформі інформації,
 • достовірність рейтингів, відгуків, що розміщені на платформі,
 • добросовісної поведінки Користувачів.

Дані правила містять ознаки публічного договору приєднання – викладені в стандартній та однаковий для усіх Користувачів формі. Використовуючи платформу будь-яким способом, Користувачі підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з усіма положеннями Правил. Користувачі не можуть пропонувати свої умови цих Правил. До відносин Користувачів і платформи застосовуються положення ст. 634 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) щодо договору приєднання.

КОРИСТУВАЧІ

Користувачами платформи вважаються особи (як фізичні, так і юридичні), які: використовують Платформу, матеріали та інформацію, що на ній розміщені, з будь-якою, в тому числі інформаційною метою; пропонують для купівлі, продажу, оренди та інших операцій з нерухомістю належні їм об’єкти нерухомості (або сприяють в укладенні цих договорів на умовах представництва); є Користувачами відповідних послуг.

Користувачі надають згоду на використання та збереження своїх персональних даних.

Користувачі можуть використовувати «Flombu.com» через мобільний додаток.

ПРАВА ПЛАТФОРМИ «FLOMBU.COM»

Платформа «Flombu.com» надає можливість користувачам сайту:

 • отримувати доступ та переглядати інформацію, розміщену іншими Користувачами на платформі, та будь-яку іншу інформацію, яку «Flombu.com» робить доступною для ознайомлення.

За порушення правил використання сайту платформа може:

 • обмежити доступ до сайту чи заблокувати Користувача;
 • видалити або відключити обліковий запис Користувача.

Платформа не несе відповідальності перед користувачами та третіми особами за дії, перелічені у цьому пункті, та може на власний розсуд попередньо повідомити користувача про намір їх застосувати.

ОБОВ`ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі зобов'язуються:

 • не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру платформи;
 • не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайтів без письмового дозволу Компанії;
 • не перешкоджати і не намагатися перешкоджати діяльності на Сайті, а також не вчиняти дій з метою перешкодити або обмежити доступ до Сайту інших Користувачів;
 • не вживати будь-яких дій, які завдають шкоди або негативно впливають, або можуть пошкодити або негативно вплинути на ефективність або належне функціонування платформи «Flombu.com»;
 • не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для укладення договору безпосередньо з цим Користувачем. Цей пункт не стосується персональних даних Користувача, які останній надає при реєстрації свого облікового запису на платформі;
 • не вводити в оману інших Користувачів, не сприяти шахрайству, обману чи зловживання довірою;
 • нести повну відповідальність за інформацію, фото, відео, повідомлення та коментарі, розміщені на «Flombu.com», в тому числі за порушення авторських прав інших осіб на фото-, відеоматеріали тощо, за посягання на честь, гідність та ділову репутацію інших осіб.

Користувачу забороняється:

 • використання імен Користувачів, тотожних або схожих на імена інших Користувачів, з метою видати себе за них і писати повідомлення від їх імені;
 • порушувати чи обходити положення законодавства, домовленості із іншими Користувачами, права третіх сторін;
 • використовувати платформу в інших цілях, ніж ті, що передбачені Розділом І цих Правил;
 • використовувати платформу таким чином, що помилково передбачає схвалення, партнерство або інше введення в оману осіб щодо приналежності Користувача до «Flombu.com»;
 • копіювати, зберігати чи іншим чином отримувати доступ або використовувати будь-яку інформацію про інших Користувачів, що міститься на платформі «Flombu.com», якщо такі дії порушують права користувачів на конфіденційність;
 • використовувати платформу «Flombu.com» для розповсюдження небажаних комерційних повідомлень ("спам");
 • пропонувати через платформу «Flombu.com» послуги оренди житла, якщо Користувач не є власником такого житла або не має права здійснювати розпорядження ним;
 • дискримінувати інших Користувачів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, віку чи сексуальної орієнтації;
 • намагатися розшифрувати, декомпілювати, розібрати будь-яке програмне забезпечення, яке використовується для функціонування «Flombu.com» та яке захищене авторським правом платформи;
 • публікувати однакові чи схожі за змістом оголошення стосовно одного і того ж об’єкту нерухомості;
 • вчиняти інші дії, які суперечать цим Правилам.

РЕКЛАМА

Одним із напрямів функціонування платформи є надання послуг із розміщення реклами.

Користувач погоджується, що будь-які послуги, які надає платформа, можуть включати також розміщення рекламних оголошень. Види реклами визначаються відповідно до закону.

Користувач погоджується, що інформація, надана ним під час реєстрації та користуванням «Flombu.com», може використовуватися платформою для підбору та подальшої демонстрації (показу) Користувачам відповідних рекламних пропозицій.

Користувач може укласти окремий договір із власником платформи про надання послуг із розміщення реклами на платформі. Інформація про вартість рекламних послуг є публічною та розміщується на «Flombu.com».

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Розміщуючи на платформі фотографії, відеоматеріали чи інші об’єкти (в тому числі текстові), Користувачі надають платформі невиключне, безумовне, безстрокове право на їх використання будь-яким способом (публікацію, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома цих об’єктів авторських прав) без додаткової згоди з боку Користувача.

Платформа може використовувати всі об’єкти авторського та/або суміжних прав, розміщені на платформі, без додаткової згоди користувача будь-яким способом, який передбачений законом (зокрема статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Передрук текстових матеріалів (рекламні оголошення користувачів), використання фотографій, відеоматеріалів та інших об’єктів авторського права користувачів іншими особами, веб-сайтами тощо без письмової згоди платформи заборонено. Використання контенту платформи дозволено лише у рамках користування платформою та з обов'язковою умовою вказання джерела інформації та прямого посилання на неї.

Права інтелектуальної власності на програмне забезпечення платформи (веб-сайт) належать «Flombu.com» та його власникам. Використання програмного забезпечення платформи іншими особами без згоди платформи та її власників забороняється.

Користувачам та іншим особам без згоди платформи забороняється будь-яким способом (рекламування, переклад, посилання) та у будь-яких цілях використовувати контент та/або назву платформи - «Flombu.com».

Користувачі визнають та погоджуються, що виключне право на використання комерційного позначення (знака для товарів і послуг) «Flombu.com» належить платформі та її власникам.

Виключно Користувач несе повну відповідальність (цивільну, адміністративну, кримінальну тощо) за зміст розміщених ним на платформі матеріалів.

Розміщуючи інформаційні матеріали, фотографії, відеоматеріали тощо Користувач гарантує, що:

 • він є власником прав інтелектуальної власності на такі об’єкти або має усі права, ліцензії чи згоду на використання таких об’єктів (наприклад, використання фотографії об’єкту нерухомості дозволено її автором);
 • вміст опублікованих матеріалів не буде порушувати авторських прав, прав на торговельну марку, винахід, корисну модель, промисловий зразок, комерційну таємницю та інші права інтелектуальної власності, не зачіпатиме права особи на таємницю особистого життя, права на приватність чи конфіденційність будь-яких інших осіб, не порушуватиме інших прав фізичних та юридичних осіб.

У разі виникнення спорів, пов’язаних з публікацією певних матеріалів (тексти, фотографії, відео тощо), виключно Користувачі несуть відповідальність за неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності.

У разі пред’явлення претензії, позову до платформи щодо відшкодування збитків, стягнення компенсації, відшкодування моральної шкоди, стягнення інших сум за порушення прав інших осіб у зв’язку з публікацією користувачем на платформі певних об’єктів права інтелектуальної власності або через порушення прав інших осіб іншим чином (порушення конфіденційності, права на приватність, образа честі, гідності тощо), платформа має право регресу (право зворотної вимоги) до Користувача, через дії якого платформу було притягнуто до відповідальності певного виду.

Будь-яка особа, яка вважає, що її право порушено діями користувачів на платформі (зокрема, порушено право інтелектуальної власності чи інші права), може звернутися до платформи з заявою (скаргою) про припинення порушення. Платформа розглядає заяву (скаргу) на предмет мотивованості, і за умови доведення факту порушення видаляє інформаційні матеріали з сайту. Платформа може витребувати у заявника (скаржника) та/або користувача докази та/або додаткові матеріали, які свідчать про порушення або про відсутність порушення права.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Користувачі погоджуються з тим, що використовують платформу «Flombu.com» добровільно та на власний ризик. Між платформою та Користувачами не виникають агентські відносини, відносин по спільній діяльності, трудові відносини, відносини найму (оренди) або інші відносин, прямо не передбачені цими Правилами. Платформа не є стороною договорів, укладених за сприяння платформи Користувачами між собою.

Платформа не несе жодної відповідальності за:

 • зміст та достовірність розміщених на Сайті оголошень та інформації про Користувачів;
 • якість, безпеку та відповідність послуг їх опису згідно із розміщеними оголошеннями;
 • комунікацію між Користувачами стосовно послуг, які надаються на платформі чи проводяться з її допомогою;
 • порушення прав інтелектуальної власності користувачів та третіх осіб;
 • заподіяння шкоди, прямих чи непрямих збитків, які виникли у процесі користування платформою «Flombu.com», пов’язані із втратою даних чи завдані в результаті вчинення правочину між користувачами або неналежної поведінки однієї із сторін угоди;
 • несанкціонований доступ та використання інформації про Користувачів третіми особами;
 • технічні перебої, помилки у роботі чи несправність платформи «Flombu.com»;
 • збереження інформації в особистих кабінетах Користувачів.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі спори стосовно послуг, що надаються на платформі, вирішуються шляхом проведення переговорів між Користувачами.

Користувачі зобов’язуються вирішити спір самостійно та за власний рахунок без залучення платформи.

Користувач має право повідомити Платформу про факт порушення його прав у розумний строк з моменту виявлення порушення. Розглянувши таке повідомлення на предмет обґрунтованості, платформа на свій розсуд може:

 • видалити обліковий запис Користувача чи обмежити до нього доступ.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Платформа забезпечує таємницю повідомлень і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів.

Для надання повного та якісного обсягу послуг Платформою Користувачі повинні надати наступну інформацію:

 • інформація, що відображається в обліковому записі: прізвище, ім`я фізичної особи або найменування юридичної, адреса електронної пошти, номер телефону;
 • додаткова інформація: для використання певних функцій платформи «Flombu.com» користувачу необхідно надати додаткову інформацію, наприклад, додаткові дані фізичної особи чи місцезнаходження або ЄДРПОУ юридичної особи.

У процесі користування платформою здійснюється автоматичне збирання наступної інформації:

 • інформація про точне або приблизне географічне місцезнаходження;
 • інформація про використання платформи: переглянуті сторінки чи вміст, пошуки, дата та час доступу, інформацію про обладнання та програмне забезпечення, інформацію про пристрої, які використовуються для доступу до платформи, зроблені бронювання та інші дії щодо користування послугами «Flombu.com»,
 • використання файлів cookie.

Платформа використовує особисту інформацію Користувачів для:

 • вдосконалення та розвитку платформи:
 • дозволяє отримувати Користувачам доступ та використовувати платформу «Flombu.com», спілкуватися з іншими Користувачами,
 • забезпечує обслуговування Користувачів,
 • надсилає Користувачам сервісні чи службові повідомлення, оновлення, попередження про безпеку та сповіщення облікового запису,
 • виявляти та запобігати шахрайству, спаму, зловживанням, інцидентам безпеки та іншій шкідливій діяльності на платформі;
 • надання, персоналізації та вдосконалення реклами та маркетингу (користувачам надсилаються рекламні повідомлення, маркетингова та інша інформація, яка може зацікавити, виходячи з наданої Користувачами інформації при реєстрації на платформі та під час її використання).

З метою належного використання платформи певна інформація, включно із персональною інформацією, може бути відкритою для всіх користувачів (інформація про профіль користувачів, їх імена (найменування), електронну пошту засоби зв’язку).

Користувач несе відповідальність за актуалізацію особистої інформації.

Використовуючи платформу «Flombu.com» та її мобільний додаток, Користувач надає згоду на доступ, обробку, поширення та використання персональних даних (інформації), зазначеної в цьому Розділі.

Персональні дані користувачів обробляються виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних». Доступ третім особам до персональних даних надається платформою лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

Вся інформація, яка збирається на платформі, захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

Вся зібрана платформою інформація від користувачів може охоронятися як комерційна таємниця в порядку, визначеному законом.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ

Власник платформи може в будь-який час внести зміни в ці Правила та/або викласти їх в новій редакції без попереднього повідомлення Користувачів.

Нова редакція Правил вступає в силу з моменту її розміщення на Платформі.

Платформа «Flombu.com» не несе відповідальність за неповідомлення Користувачів про внесення змін.

Якщо Користувач продовжує користуватися послугами платформи «Flombu.com» після внесення змін до Правил, такі дії вважаються підтвердженням факту його ознайомлення з новою редакцією Правил.