ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМОЮ «FLOMBU.COM»

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЛАТФОРМУ

1.1. «Flombu.com» (веб-сайт, далі – «Платформа», «платформа «Flombu.com», «Flombu.com») – інтернет-ринок, що надає Користувачам послуги з використання Платформи в цілях:

 • розміщення відомостей інформативного характеру у сфері нерухомості;
 • опублікування та просування оголошень щодо продажу, оренди (в тому числі подобової), попиту на всі види нерухомості згідно із правилами веб-сайту та відповідно до законодавства України;
 • ознайомлення з пропозиціями, розміщеними на Платформі;
 • здійснення комунікації та прямих операцій безпосередньо між Користувачами;
 • подальшого здійснення купівлі, продажу або оренди житла та нежитлових приміщень та оплати відповідних послуг;
 • надання послуг із розміщення реклами;
 • розміщення іншої інформації (правового, економічного, соціального та іншого характеру) у сфері нерухомості.

1.2. Платформа не може використовуватися в інших цілях.

1.3. Власником Платформи є Товариство з обмеженою відповідальністю «Flombu.com», зареєстроване відповідно до чинного законодавства України.

1.4. «Flombu.com» не є надавачем та не забезпечує надання будь-яких послуг щодо оренди, купівлі або продажу об’єктів нерухомості. Платформа лише сприяє Користувачам в укладенні договорів купівлі-продажу та оренди (в тому числі подобової) нерухомого майна (житлові та нежитлові приміщення, інші об’єкти нерухомості). «Flombu.com» не є учасником будь-яких договірних відносин, що виникають між Користувачами, та не виступає в ролі брокера чи агента Користувачів. Користувачі укладають відповідні договори виключно між собою за сприяння Платформи. Кожен Користувач діє виключно від свого імені і в своїх інтересах, а не від імені та в інтересах «Flombu.com». Під нерухомістю (нерухоме майно, нерухомі речі тощо) у цих Правилах розуміються земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (будинки, споруди, квартири, нежитлові приміщення, паркомісця, окремі кімнати, частини вказаних об’єктів нерухомості тощо).

1.5. «Flombu.com» не контролює та не гарантує:

 • існування, якість, безпеку чи законність послуг, що пропонуються та надаються на цій онлайн-платформі;
 • повноту, правдивість і точність розміщеної на Платформі інформації;
 • достовірність рейтингів, відгуків, що розміщені на Платформі;
 • добросовісної поведінки Користувачів.
Користувачі, які розміщують вказану інформацію, самостійно несуть відповідальність за неї.

1.6. Ці правила містять ознаки публічного договору приєднання – викладені в стандартній та незмінній для усіх Користувачів формі. Використовуючи Платформу будь-яким способом, Користувачі підтверджують, що ознайомлені та погоджуються з усіма положеннями Правил. Користувачі не можуть пропонувати свої умови цих Правил. До відносин Користувачів і Платформи застосовуються положення ст. 634 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) щодо договору приєднання.

РОЗДІЛ ІІ
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами платформи вважаються особи (як фізичні, так і юридичні), які:

 • використовують Платформу, матеріали та інформацію, що на ній розміщені, з будь-якою, зокрема інформаційною, метою;
 • пропонують для купівлі, продажу, оренди та інших операцій з нерухомістю належні їм об’єкти нерухомості (або сприяють в укладенні цих договорів на умовах представництва);
 • є Користувачами відповідних послуг.

2.2. Реєстрація Користувачів на Платформі є обов’язковою умовою для можливості використання «Flombu.com» (публікування оголошень, здійснення бронювання тощо).

2.3. Користувачі можуть створити особисті електронні кабінети шляхом: реєстрації облікового запису на платформі «Flombu.com», створивши логін і пароль за допомогою електронної пошти або використання вже зареєстрованих на ім`я Користувача облікових записів («Google», «Facebook» або інших, дозволених Платформою).

2.4. Для отримання доступу до Платформи під час реєстрації Користувачі повинні надати таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові за наявності (для фізичної особи), найменування (для юридичної особи) та засоби зв’язку: номер телефону та електронну пошту. Користувачі зобов’язані надавати повну, достовірну та точну інформацію стосовно даних, які вимагаються при реєстрації. У разі зміни такої інформації Користувачі зобов’язані оновити свої дані в особистому електронному кабінеті «Flombu.com».

2.5. Виключно Користувачі несуть відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки своїх персональних даних.

2.6. Кожен Користувач може створити лише один обліковий запис. Обліковий запис може бути прив’язаний до однієї електронної пошти.

2.7. Створений особистий кабінет передається Користувачу у користування на необмежений строк.

РОЗДІЛ ІІI
УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

3.1. Користувачі можуть розміщувати виключно оголошення, які:

 • стосуються купівлі, продажу, оренди або іншої операції, технічно доступної на сайті, щодо об’єкта нерухомості;
 • відповідають рубриці, до якої належить об’єкт нерухомості.

3.2. Текст оголошення для більшої інформативності повинен бути викладений з максимальною деталізацією об’єкта нерухомості та легшої ідентифікації його в пошуку та розподілу за відповідними фільтрами. Текст оголошення повинен містити загальну інформацію: опис об’єкта (кількість кімнат, загальна площа, поверх тощо), вартість, фото та/або відео об’єкта нерухомого майна.

3.3. Розміщені Користувачами фото та відео, що стосуються об’єкта нерухомості, мають відповідати опису в тексті оголошення. На фото/відео має бути зображений лише пропонований об’єкт нерухомого майна.

3.4. Користувач не може завантажувати та публікувати оголошення, вміст яких:

 • є наклепницьким, нецензурним, вульгарним, образливим;
 • містить погрози, принижує честь та гідність фізичної особи чи ділову репутацію юридичної особи;
 • містить ненормативну лексику;
 • має непристойний чи порнографічний характер;
 • сприяє дискримінації, містить заклики до расизму чи насильства;
 • пропагує, закликає до незаконної, злочинної діяльності;
 • порушує права інтелектуальної власності інших Користувачів та/або третіх осіб;
 • містить іншу інформацію, що суперечить законодавству України.

3.5. У випадку розміщення Користувачем оголошень, які суперечать умовам цього Розділу, Правилам загалом, іншим положенням чинного законодавства України, «Flombu.com» може без попереднього повідомлення видалити або заборонити доступ до матеріалів із таким вмістом.

РОЗДІЛ IV
ПРАВА ПЛАТФОРМИ «FLOMBU.COM»

4.1. Платформа «Flombu.com» на власний розсуд дозволяє користувачам:

 • створювати, завантажувати, розміщувати, надсилати та отримувати на платформі такі матеріали: тексти оголошень, фото-, аудіо-, відео- чи інші матеріали та інформацію про об’єкт нерухомості;
 • отримувати доступ і переглядати інформацію, розміщену іншими Користувачами на Платформі, та будь-яку іншу інформацію, яку «Flombu.com» робить доступною для ознайомлення.

4.2. За порушення правил використання сайту Платформа може:

 • відмовити в розміщенні оголошень, відгуків, коментарів користувача;
 • скасувати очікувані або підтверджені бронювання;
 • видалити розміщені Користувачем оголошення;
 • обмежити доступ до сайту чи заблокувати Користувача;
 • видалити або відключити обліковий запис Користувача.
Платформа не несе відповідальності перед Користувачами та третіми особами за дії, перелічені у цьому пункті, та може на власний розсуд попередньо повідомити Користувача про намір їх застосувати.

РОЗДІЛ V
ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

5.1. Користувачі зобов’язуються:

 • не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Платформи;
 • не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до сайтів без письмового дозволу Компанії;
 • не перешкоджати і не намагатися перешкоджати діяльності сайту, а також не вчиняти дій з метою перешкодити або обмежити доступ до сайту інших Користувачів;
 • не вживати будь-яких дій, які завдають шкоди або негативно впливають, або можуть зашкодити або негативно вплинути на ефективність або належне функціонування платформи «Flombu.com»;
 • не публікувати оголошення, зміст яких суперечить цим Правилам;
 • не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для укладення договору безпосередньо з цим Користувачем. Цей пункт не стосується персональних даних Користувача, які останній надає при реєстрації свого облікового запису на Платформі;
 • вказувати повні, достовірні та точні особисті дані та інформацію про об’єкт нерухомості;
 • розміщувати інформацію виключно про ті об’єкти нерухомості, які є в наявності та на які у Користувача є право власності чи належним чином оформлені повноваження на купівлю, продаж, оренду такого об’єкта або право на інші операції з ним;
 • розміщувати інформацію про об’єкти нерухомості в новобудовах, які будуються або збудовані, але не здані в експлуатацію;
 • не вводити в оману інших Користувачів, не сприяти шахрайству, обману чи зловживання довірою;
 • нести повну відповідальність за інформацію, фото, відео, повідомлення та коментарі, розміщені на «Flombu.com», в тому числі за порушення авторських прав інших осіб на фото-, відеоматеріали тощо, за посягання на честь, гідність і ділову репутацію інших осіб.

5.2. Користувачу забороняється:

 • використання імен Користувачів, тотожних або схожих на імена інших Користувачів, з метою видати себе за них, і писати повідомлення від їхнього імені;
 • використовувати в тексті оголошення та/або в фотографіях назву платформи (веб-сайту) «Flombu.com»;
 • порушувати чи обходити положення законодавства, домовленості з іншими Користувачами, права третіх сторін;
 • використовувати Платформу в інших цілях, аніж ті, що передбачені Розділом І цих Правил;
 • використовувати Платформу таким чином, що помилково передбачає схвалення, партнерство або інше введення в оману осіб щодо приналежності Користувача до «Flombu.com»;
 • копіювати, зберігати чи іншим чином отримувати доступ або використовувати будь-яку інформацію про інших Користувачів, що міститься на платформі «Flombu.com», якщо такі дії порушують права користувачів на конфіденційність;
 • використовувати платформу «Flombu.com» для розповсюдження небажаних комерційних повідомлень («спам»);
 • пропонувати через платформу «Flombu.com» послуги з оренди житла, якщо Користувач не є власником такого житла або не має права розпоряджатися ним;
 • дискримінувати інших Користувачів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, віку чи сексуальної орієнтації;
 • намагатися розшифрувати, декомпілювати, розібрати будь-яке програмне забезпечення, яке використовується для функціонування «Flombu.com» та яке захищене авторським правом Платформи;
 • публікувати однакові чи схожі за змістом оголошення стосовно одного і того ж об’єкта нерухомості;
 • вчиняти інші дії, які суперечать цим Правилам.

РОЗДІЛ VI
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ КОРИСТУВАЧАМИ

6.1. Умови використання Платформи користувачами-власниками приміщень, які надаються для продажу чи оренди

6.1.1. Розміщуючи оголошення, Користувач зобов’язаний:

 • надати точну та достовірну інформацію про об’єкт оренди чи продажу;
 • зазначити усі недоліки об’єкта, обмеження щодо його використання, права третіх осіб.

6.1.2. Фото, відео чи інші розміщені на «Flombu.com» матеріали повинні точно і повно відтворювати характеристики об’єкта оренди чи продажу. Платформа може відмовити користувачу в публікуванні відповідних матеріалів, якщо вони неналежної якості та/або розміру.

6.1.3. Користувач самостійно встановлює ціну оренди чи вартість об’єкта нерухомості. Користувач у випадках, передбачених законом, зобов’язаний особисто сплатити усі необхідні податки та збори. Платформа здійснює посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди та продажу нерухомості. Тому Платформа не виступає податковим агентом щодо нарахування та сплати відповідних податків і зборів.

РОЗДІЛ VІІ
РЕКЛАМА

7.1. Одним із напрямів функціонування Платформи є надання послуг із розміщення реклами.

7.2. Користувач погоджується, що будь-які послуги, які надає Платформа, можуть включати також розміщення рекламних оголошень. Види реклами визначаються відповідно до закону.

7.3. Користувач погоджується, що інформація, надана ним під час реєстрації та користуванням «Flombu.com», може використовуватися Платформою для підбору та подальшої демонстрації (показу) Користувачам відповідних рекламних пропозицій.

7.4. Користувач може укласти окремий договір із власником платформи про надання послуг із розміщення реклами на платформі (в тому числі, так званої «нативної» реклами). Інформація про вартість рекламних послуг є публічною та розміщується на «Flombu.com». Оплата послуг здійснюється у порядку, передбаченому Розділом VІ цих Правил.

РОЗДІЛ VIII
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Розміщуючи на Платформі фотографії, відеоматеріали чи інші об’єкти (в тому числі текстові), Користувачі надають Платформі невиключне, безумовне, безстрокове право на їх використання будь-яким способом (публікацію, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома цих об’єктів авторських прав) без додаткової згоди з боку Користувача.

8.2. Платформа може використовувати всі об’єкти авторського та/або суміжних прав, розміщені на Платформі, без додаткової згоди користувача будь-яким способом, який передбачений законом (зокрема статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

8.3. Передрук текстових матеріалів (рекламні оголошення користувачів), використання фотографій, відеоматеріалів та інших об’єктів авторського права користувачів іншими особами, веб-сайтами тощо без письмової згоди Платформи заборонено. Використання контенту платформи, зокрема інформаційних матеріалів (новин, статей, порад експертів), дозволено лише у рамках користування Платформою.

8.4. Права інтелектуальної власності на програмне забезпечення Платформи (веб-сайт) належать «Flombu.com» та його власникам. Використання програмного забезпечення Платформи іншими особами без згоди Платформи та її власників забороняється.

8.5. Користувачам та іншим особам без згоди Платформи забороняється будь-яким способом (рекламування, переклад, посилання) та у будь-яких цілях використовувати контент та/або назву платформи «Flombu.com».

8.6. Користувачі визнають і погоджуються, що виключне право на використання комерційного позначення (знаку для товарів і послуг) «Flombu.com» належить Платформі та її власникам.

8.7. Виключно Користувач несе повну відповідальність (цивільну, адміністративну, кримінальну тощо) за зміст розміщених ним на Платформі матеріалів.

8.9. Розміщуючи інформаційні матеріали, фотографії, відеоматеріали тощо, Користувач гарантує, що:

 • він є власником прав інтелектуальної власності на такі об’єкти або має усі права, ліцензії чи згоду на використання таких об’єктів (наприклад, використання фотографії об’єкта нерухомості дозволено її автором);
 • вміст опублікованих матеріалів не буде порушувати авторські права, права на торговельну марку, винахід, корисну модель, промисловий зразок, комерційну таємницю та інші права інтелектуальної власності, не обмежуватиме права особи на таємницю особистого життя, права на приватність чи конфіденційність будь-яких інших осіб, не порушуватиме інші права фізичних та юридичних осіб.

8.10. У разі виникнення спорів, пов’язаних із публікацією певних матеріалів (тексти, фотографії, відео тощо), виключно Користувачі несуть відповідальність за неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності.

8.11. У разі пред’явлення претензії, позову до Платформи щодо відшкодування збитків, стягнення компенсації, відшкодування моральної шкоди, стягнення інших сум за порушення прав інших осіб у зв’язку з публікацією користувачем на Платформі певних об’єктів права інтелектуальної власності або через порушення прав інших осіб іншим чином (порушення конфіденційності, права на приватність, образа честі, гідності тощо), Платформа має право регресу (право зворотної вимоги) до Користувача, через дії якого Платформу було притягнуто до відповідальності певного виду.

8.12. Будь-яка особа, яка вважає, що її право порушено діями Користувачів на Платформі (зокрема, порушено право інтелектуальної власності чи інші права), може звернутися до Платформи із заявою (скаргою) про припинення порушення. Платформа розглядає заяву (скаргу) на предмет мотивованості і за умови доведення факту порушення видаляє інформаційні матеріали з сайту. Платформа може затребувати у заявника (скаржника) та/або користувача докази та/або додаткові матеріали, які свідчать про порушення або про відсутність порушення права.

РОЗДІЛ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Користувачі погоджуються з тим, що використовують платформу «Flombu.com» добровільно та на власний ризик. Між Платформою та Користувачами не виникають агентські відносини, відносини зі спільної діяльності, трудові відносини, відносини найму (оренди) або інші відносини, прямо не передбачені цими Правилами. Платформа не є стороною договорів, укладених за сприяння Платформи Користувачами між собою.

9.2. Платформа не несе жодної відповідальності за:

 • зміст і достовірність розміщених на сайті оголошень та інформації про Користувачів;
 • якість, безпеку та відповідність послуг їх опису згідно із розміщеними оголошеннями;
 • комунікацію між Користувачами стосовно послуг, які надаються на Платформі чи проводяться з її допомогою;
 • порушення прав інтелектуальної власності користувачів і третіх осіб;
 • заподіяння прямих чи непрямих збитків, які виникли у процесі користування платформою «Flombu.com», пов’язані із втратою даних чи завдані в результаті вчинення правочину між користувачами або неналежної поведінки однієї зі сторін угоди;
 • несанкціонований доступ і використання інформації про Користувачів третіми особами;
 • технічні перебої, помилки у роботі чи несправність платформи «Flombu.com»;
 • збереження інформації в особистих кабінетах Користувачів.

9.3. Користувачі несуть повну відповідальність за:

 • точність, повноту та достовірність інформації та матеріалів, розміщених на Платформі;
 • обсяг та якість наданих ними на платформі «Flombu.com» послуг;
 • порушення прав інтелектуальної власності інших Користувачів чи третіх осіб;
 • дотримання законодавства, в тому числі і податкового, яке підлягає застосуванню під час використання Користувачами платформи «Flombu.com»;
 • залишення житла, комерційних приміщень (включно із майном, що в ньому знаходиться) в тому стані, в якому воно було надано в оренду (у разі укладення договору оренди житла як орендаря);
 • власні дії та бездіяльність, за дії та бездіяльність будь-яких осіб, які мають доступ до житла, комерційних приміщень та ним користуються разом з користувачем, а також за завдані в результаті таких дій чи бездіяльності збитки.

РОЗДІЛ X
ПОДАТКИ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ

10.1. Платформа «Flombu.com» не виступає податковим агентом щодо Користувачів платформи.

10.2. Виключно Користувачі відповідальні за сплату усіх податків і зборів, які підлягають сплаті відповідно до чинного законодавства України, за здійснення операцій з нерухомістю. Платформа «Flombu.com» може надсилати інформацію про укладені на платформі цивільно-правові договори (угоди) до контролюючого органу.

РОЗДІЛ XI
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі спори стосовно послуг, що надаються на Платформі, вирішуються шляхом проведення переговорів між Користувачами.

11.2. Користувачі зобов’язуються вирішити спір самостійно та за власний рахунок без залучення платформи.

11.3. Користувач має право повідомити Платформу про факт порушення його прав у розумний строк з моменту виявлення порушення. Розглянувши таке повідомлення на предмет обґрунтованості, Платформа на свій розсуд може:

 • видалити оголошення, яке порушує права користувачів чи положення, встановлені цими Правилами;
 • видалити обліковий запис Користувача чи обмежити до нього доступ.

РОЗДІЛ XII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ

12.1. Власник Платформи може в будь-який час внести зміни в ці Правила та/або викласти їх у новій редакції без попереднього повідомлення Користувачів.

12.2. Нова редакція Правил вступає в силу з моменту її розміщення на Платформі.

12.3. Платформа «Flombu.com» не несе відповідальності за неповідомлення Користувачів про внесення змін до Правил.

12.4. Якщо Користувач продовжує користуватися послугами платформи «Flombu.com» після внесення змін до Правил, такі дії вважаються підтвердженням факту його ознайомлення з новою редакцією Правил.