Акт приймання-передачі квартири

АКТ приймання-передачі квартири

м. Львів «__» ______ 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______», код ЄДРПОУ _______, в особі директора _________, який діє на підставі статуту, за текстом договору інвестиційного договору (надалі – «договір») названо «ЗАБУДОВНИК», з однієї сторони, та ____________________, який ( -а) діє особисто і за текстом договору іменується «ІНВЕСТОР»,

які разом надалі іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»,

на виконання п. ____ договору підписали цей Акт приймання-передачі квартири (далі – «Акт») про таке:

ЗАБУДОВНИК передав ІНВЕСТОРУ квартиру № __ (______), розташовану на ___ поверсі в новозбудованому багатоповерховому житловому будинку № ____ (______) по вулиці ______ у місті ________ (об’єкт інвестування).

Квартира має загальну площу __ кв. м., житлову площу ____ кв. м. і складається з ____ кімнат.

З моменту підписання цього Акту на ІНВЕСТОРА покладаються усі та будь-які ризики випадкового та/або умисного ушкодження Квартири загалом, а також будь-якої її частини, зокрема встановленого у Квартирі обладнання, комунікацій, виконаного на момент підписання Акту базового оздоблення тощо.

Разом з квартиро ЗАБУДОВНИК передав, а ІНВЕСТОР прийняв такі документи:

✓ завірену копію документів, які підтверджують здачу об’єкту в експлуатацію;

✓ завірену копію рішення про присвоєння поштової адреси;

✓ оригінал довідки про повну сплату вартості Об’єкту інвестування;

✓ оригінал технічного паспорту на Об’єкт інвестування.

Акт складений українською мовою у двох ідентичних примірниках – по одному примірнику для кожної зі Сторін, обидва з яких мають рівну юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПРИЙНЯВ ІНВЕСТОР: ПЕРЕДАВ ЗАБУДОВНИК:

__________ ТОВ « ________ »

Зареєстрований: ______ Місцезнаходження: ______

РНОКПП - _____ Код ЄДРПОУ - ______

р/р __________ р/р __________

в _______ в _______

тел. ______ ІПН - _______

e-mail: ________ e-mail: ________

_____ / _____ _____ / _____

26 Січня 2021