Договір подобової оренди

Договір подобової оренди

м._______________ “____” ____________ 20___р.

Сторони: _______________ (далі – Орендодавець), з однієї сторони, та _______________ (далі – Орендар) з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру:

1.1.1. Адреса: ___ ________.

1.1.2. Житлова площа: ________________ кв.м.

1.1.3. Поверх: ___________________.

1.1.4. Кількість кімнат: __________________.

1.2. Стан житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

1.3. Недоліки житлового приміщення, що орендується, на момент передачі його в оренду: __________________.

2. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ, РЕЗЕРВУВАННЯ

2.1. Замовлення послуг оренди квартири здійснюється шляхом направлення запиту на бронювання із зазначенням наступного:

  • період проживання (дати і часу заїзду та виїзду),
  • кількість гостей,
  • кількість окремих спальних місць,
  • кількості дітей,
  • прізвища та ініціали Замовника,
  • контактні дані – номер телефону, електронна адреса.

2.2. Після отримання запиту на бронювання послуг, Орендодавець надсилає електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.

2.3. Орендар, протягом терміну, визначеному Орендодавцем у рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі шляхом безготівкового перерахунку або із застосуванням платіжних карток.

2.4. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця, останній надає підтвердження про бронювання.

2.5. Ціни на заброньовану та сплачену повністю квартиру не можуть бути змінені, крім випадків, коли Орендар змінює параметри свого замовлення.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. За згодою сторін розмір орендної плати за користування квартирою складає ____ грн. ___ коп.

3.2. Зміна вартості, в залежності від кількості гостей та окремих спальних місць, на яких здійснюється бронювання можлива за згодою сторін.

3.3. Продовження проживання Орендаря, понад періоду, що вказаний у замовленні на бронювання, оплачується в момент такого продовження, за домовленістю сторін, якщо квартира не заброньована іншим Орендарем.

4. ПОРЯДОК ПОСЕЛЕННЯ

4.1.Часом виїзду з квартири є ___ година (за Київським часом), часом заїзду – ______година (за Київським часом).

4.2. Ранній заїзд (до розрахункової години) можливий тільки при попередньому узгодженню з Орендодавцем.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Орендар зобов’язаний:

5.1.1. використовувати приміщення виключно у відповідності до мети оренди

5.1.2. утримувати орендоване житлове приміщення в належному технічному стані,

5.1.3. дотримуватися протипожежних правил, правил користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електроенергії;

5.1.4. Своєчасно здійснювати оплату послуг.

5.2. Орендар має право:

5.2.1. Відмовитися від послуг оренди здійснивши своєчасну ануляцію бронювання (менше ніж за 10 (десять) діб до дати заїзду).

5.2.2. Виставляти претензії Виконавцю за невиконання чи неналежне виконання послуг за цим Договором лише в період проживання в квартирі.

5.3. Оредодавець зобов’язаний:

5.3.1. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного договору та чинного законодавства України.

5.3.2. При наданні послуг оренди дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання.

5.4. Орендодавець має право:

5.4.1. Відмовити Орендарю в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення), якщо Орендар порушує внутрішні правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших людей.

5.4.2. Виставляти претензії Орендарю за невиконання чи неналежне виконання цього Договору в період не пізніший ніж 7 (сім) робочих днів від дати виїзду з квартири.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендодавець: Орендар:


до Договору подобової оренди житлового приміщення
№______ від   «______» _____________ 20__ року

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

Відповідно до договору подобової оренди житлового приміщення №______ від   «______» ______________ 20__ року

приймає у   тимчасове   платне користування  квартиру та майно в квартирі,  що знаходиться   за   адресою: вул.________________________

Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендарем.

Перелік майна, що знаходиться в квартирі: ___________________

Орендодавець: Орендар: